WKKGZ

WKKGZ

De WKKGZ verplicht iedereen die zorg verleent om een drietal zaken goed geregeld te hebben.

  1. Een goede beroeps/ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering plus een rechtsbijstandsverzekering.
  2. Aangesloten zijn bij een geschillencommissie zorg welke door de overheid erkend is. Bijv. de SCAG.
  3. Aanspraak kunnen maken op een vertrouwenspersoon.

De VNRT heeft voor al haar licentieleden deze zaken collectief geregeld. De extra kosten van beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheid-, rechtsbijstandsverzekering en de geschillencommissie SCAG, worden, wanneer akkoord, samen met uw lidmaatschap in rekening gebracht.

De therapeut is verplicht om kenbaar te maken dat zij geregistreerd staat voor de WKKGZ. Dit kan bijvoorbeeld door de WKKGZ-licentie in de praktijk op te hangen én door te vermelden op de website hoe de cliënt een klacht kan melden. De WKKGZ-licentie is aan te vragen bij de SCAG, of andere organisatie waar je bij aangesloten bent.

Als je niet tevreden bent

Ik vind het belangrijk dat je tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar jou met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van je, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren. De volgende stap kan zijn; advies/hulp vragen bij vertrouwenspersoon van de VNRT, Carien van der Poel. Mocht de klacht hierna nog niet opgelost zijn dan is de SCAG aan zet.

De klachtenregeling van de VNRT is opgenomen in het klachtenreglement 

Veilig Incidenten melden (VIM)

Therapeuten moeten onzorgvuldigheden en incidenten, zoals een verdenking van geweld, op een veilige manier kunnen melden. Doel hiervan is dat collega’s deze ervaringen met elkaar bespreken, hiervan leren en zó samen de zorg verbeteren. Het VIM-register van SCAG stelt de therapeut in staat om eenvoudig en anoniem te voldoen aan deze wettelijke eis van incidentregistratie. Daarbij kan SCAG door het grote aantal aangesloten zorgverleners uit de complementaire en alternatieve sector ook trends signaleren. Hier staat het leren van (bijna-)incidenten centraal. Dat kan eenvoudig en anoniem via “mijn SCAG” link: https://www.scag.nl/mijn-scag/mijn-vim-register/ Zie ook VNRT model registratieformulier VIM

Wat is de SCAG nu precies, waar staan ze voor en hoe werken ze? In deze animatie stelt de SCAG zich graag aan je voor! SCAG , het kenniscentrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg

Ben jij klaar voor een hemels gevoel?

WhatsApp chat